Disclaimer Magyar

 

Tájékoztató, figyelmeztetés, lemondó nyilatkozat és jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot.

1. Kérjük, hogy addig ne kezdje el használni a biztonsági öv hosszabbítót, amíg el nem olvasta és teljes mértékben meg nem értette a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatót, figyelmeztetéseket, lemondó nyilatkozatot és jogi nyilatkozatot. A biztonsági öv hosszabbító megvásárlása és használatba vétele az alábbiakban leírtak tudomásulvételének és elfogadásának tekintendő:

2. A biztonsági öv hosszabbító kötelező regisztrálása: Regisztrálnia kell az összes birtokában lévő biztonsági öv hosszabbítót annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel abban az esetben, ha a termék megvásárlásával vagy ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban valamilyen változásról kellene értesítenünk Önt. Regisztráljon online az alábbi címen: http://seatbeltextenderpros.com/registration.

3. A biztonsági öv hosszabbítót kizárólag azok használhatják, akik másként nem tudják a biztonsági övet az adott használó országában érvényben lévő szabályok szerint becsatolni. Még ebben az esetben is kérjük, hogy olvassa el a személygépkocsi gyártója által adott kézikönyvet és tartsa be az ott leírtakat, mielőtt ezt a terméket csatlakoztatná a biztonsági övhöz és használatba venné. Azok a felnőttek és gyermekek, akik a gépjárműben jelenleg meglévő, hosszabbító nélküli biztonsági övet is be tudják csatolni, azok ne használják a hosszabbítót. Az ilyen szükségtelen használat – beleértve a biztonsági gyermeküléssel együtt történő használatot is – súlyos személyi sérülést vagy halált is okozhat.

4. Az Önök számára biztosított információkat, szolgáltatásokat és a forgalmazott termékeket „ahogy van”[1] és „amikor elérhető”[2] alapon bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére. A Seat Belt Extender Pros a biztonsági öv hosszabbítók viszonteladója és nem nyújt semmiféle kötelező biztosítékot vagy garanciát, akár önként vállalt,[3] akár törvényi[4] szavatosságról legyen szó. A Seat Belt Extender Pros megtagadja mindenféle, akár önként vállalt, akár törvényi szavatosság nyújtását, ideértve – de nem kizárólagosan – az eladhatóság vagy az adott használati célra való alkalmasság, a kompatibilitás, a pontosság, a biztonság és a jogtisztaság szavatolását.

5. A felhasználó vállalja, hogy mentesíti a Seat Belt Extender Pros-t bárminemű felelősség vagy kárfizetési kötelezettség alól, ideértve többek között a közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményi károk miatti és a büntető jellegű kártérítést, amelyeket a weboldal - ahol a terméket megvásárolta, a termékre rákeresett vagy valamilyen egyéb módon megtalálta - használata, maga a termék vagy a weboldalon szereplő vagy más módon azon vagy a blogon található,esetleg a cég egyik megbízottjával folytatott kommunikáció során hallottak, a Seat Belt Extender Pros vagy a Seat Belt Extender Pros márkajelzéssel ellátott termékeinek viszonteladója által írt anyagokon található bárminemű információ, tartalom, anyag, termék vagy szolgáltatás okozott vagy azokból eredt.

6. Ön a felelős az Ön országában érvényben lévő biztonsági előírások ismeretéért. A Seat Belt Extender Pros nem tud információval szolgálni az Ön országában érvényben lévő biztonsági szabályozásról. A Seat Belt Extender Pros övhosszabbítók tesztelése a három-pontos biztonsági övekre vonatkozó E-jel előírások alapján történik. A biztonsági övhosszabbítókon található E4 bizonyítvány szám, övhosszabbítókra vonatkozó szabályozás hiányában, a három-pontos biztonsági övre vonatkozik.

7. Ne használja a biztonsági öv hosszabbított rendeltetésétől eltérő módon. A biztonsági öv hosszabbító kizárólag saját felelősségre használható. Csak akkor használja a biztonsági öv hosszabbítót, ha az fizikailag elengedhetetlen ahhoz, hogy a gépjármű biztonsági övét bekösse az Ön országában érvényben lévő szabályozásnak megfelelően. Tilos a hosszabbító használata, ha bármelyik oldalon kiold a biztonsági öv anélkül, hogy Ön benyomná a hosszabbító vagy biztonsági öv rögzítőházán található kioldó gombot. Ne alakítsa át semmilyen módon a biztonsági öv hosszabbítót. Semmiképpen se erőltesse bele a hosszabbító vagy az Ön gépjárműjében található biztonsági öv fémnyelvét a másik szerkezet rögzítőházába. Ne használja a hosszabbítót, ha az a felsőtestet fogó biztonsági öv vállszíjának illeszkedését megváltoztatná. Soha ne használja a hosszabbítót abban az esetben, ha a kétpontos biztonsági öv nem feszül szorosan és kényelmesen a csípőjére. Ne vegye használatba a hosszabbítót azelőtt, hogy elolvasta volna a hosszabbítóhoz adott vagy azon lévő gyártói címkét és az ott leírtaknak megfelelően járjon is el. Soha ne adjon másnak használt övhosszabbítót. Soha ne használjon már más személy által használatba vett biztonsági öv hosszabbítót vagy olyan hosszabbítót, amiről nem tudja biztosan, hogy használták-e már korábban. Soha ne használja a hosszabbítót anélkül, hogy becsatolná vagy kicsatolná azt minden egyes használat előtt oly módon, ahogy az Ön gépjárműjének gyártója által biztosított kézikönyvben elő van írva a biztonsági öv becsatolását illetően. Soha ne használja a hosszabbítót arra, hogy két ülés biztonsági övét csatolja össze vele. Soha ne használjon annál hosszabb övhosszabbítót, mint a minimálisan szükséges hossz a biztonsági öv becsatolásához abban az esetben, ha az öv egyébként fizikailag becsatolhatatlan. A hosszabbító nem használható biztonsági gyermeküléssel együtt és terhes nők sem használhatják. Ne engedje, hogy bárki más, bármely más autóban installálja vagy használja a hosszabbítót. A hosszabbító nem értékesíthető tovább. A hosszabbító nem használható nem automatikusan állítódó biztonsági övek esetében. A biztonsági öv hosszabbító nem biztosít védelmet a sérülésekkel szemben.

8. Nem tudunk biztosítékot nyújtani arra, hogy a hosszabbító összeillik, biztonságosan csatlakozik, illeszkedik, beleillik vagy kompatibilis minden gépjárműben található biztonsági övvel vagy övbe, tekintet nélkül arra, hogy a hosszabbítót milyen módon vásárolta vagy jutott hozzá. Ide értendő többek között az összes vételi vagy beszerzési mód, beleértve egy gépjármű járműspecifikus adatai alapján – amilyen a gyártmány, a modell, a gyártási év és/vagy az ülés, vagy a Seat Belt Extender Pros vagy azon cég, amelytől a hosszabbítót vásárolta vagy beszerezte, bármely képviselőjének vagy tagjának javaslatai alapján - beszerzett hosszabbítókat is.

9. Kizárólag a felhasználó felelős annak eldöntésében, hogy a hosszabbító utángyártott termékként megfelelően illeszkedik, teljesen biztonságosan becsatolható és használható-e. A felhasználó vállalja, hogy kizárólag ő a felelős a hosszabbító használatával kapcsolatban felmerülő mindenféle esetleges következményért, kárért vagy veszteségért. A felhasználó kijelenti, hogy a bárhol olvasott vagy hallott javaslatok, eszközök vagy módszerek - ideértve többek között bármely weboldalon, blogon vagy írott anyagon olvasottakat, és a Seat Belt Extender Pros vagy a Seat Belt Extender Pros márkával ellátott termékek viszonteladójának bármely képviselője által mondottakat – a biztonsági öv hosszabbító lehetséges alkalmasságának, biztonságosságának vagy kifogástalan állapotának megállapításával kapcsolatban a biztonságos bekapcsolásra, illeszkedésre és kompatibilitásra vonatkozó megállapítás nem elegendő vagy minden részletre kiterjedő és nem lehet arra hivatkozni semmilyen módon. A pontos illeszkedés, alkalmasság és biztonságos bekapcsolás megállapítására, valamint annak a meghatározására vonatkozóan, hogy a hosszabbító használható-e egy bizonyos gépjárműben, bizonyos helyzetben vagy az adott biztonsági övvel, a felhasználót kizárólagos felelősség terheli tekintet nélkül a bármely weboldal, blog vagy egyéb információforrás által nyújtott tájékoztatásra.

10. Lehetőség szerint kizárólag olyan hosszabbítót használjon, amely ugyanattól a gyártótól származik, amelyiktől az a gépjármű is, amelyikben a hosszabbítót kívánja használni. Amennyiben lehetséges, csak olyan hosszabbítót használjon, amely ugyanattól a gyártótól származik, amelyiktől a biztonsági öv is.

11. Semmilyen módon ne alakítsa át vagy változtassa meg a hosszabbítót vagy az Ön gépjárműjének biztonsági övét. Ne használja a hosszabbítót olyan termékkel vagy eszközzel együtt, amely módosíthatja az egész biztonsági öv vagy annak egy részének az összeállítását és/vagy a biztonsági öv hosszabbító szerkezetét vagy kialakítását. Bármely más termék vagy eszköz használata, betétele vagy csatlakoztatása akadályozhatja a biztonsági övvel történő összekapcsolást és a biztonsági öv hosszabbító használhatóságát. Ne használja a hosszabbítót, ha az Ön gépjárműjében - amelyben a hosszabbítót kívánja használni - található biztonsági öv bármely részét megváltoztatta, átalakította vagy bármely más módon módosította.

12. Ellenőrizze le a hosszabbítót minden használat előtt.

13. Szükség szerint tisztítsa meg és kezelje a hosszabbítót az Ön gépjárműjének kézikönyvében a biztonsági övek karbantartására vonatkozó utasításoknak megfelelően.

14. Amennyiben a biztonsági öv vagy a hosszabbító kioldó gombját nem lehet lenyomni, nem működik vagy nem marad tiszta, akkor hagyjon fel a hosszabbító használatával. A biztonsági öv hosszabbító karbantartására vonatkozóan további információt a saját gépjárműjének kézikönyvében a biztonsági övek karbantartásáról szóló részben talál.

15. Győződjön meg arról, hogy továbbra is bármikor hozzá tud férni az Ön autójában található biztonsági öv rögzítőházához és a hosszabbító rögzítőházához is az olyan esetekre felkészülve, amikor annak hozzáférhetősége szükségessé válhat, például egy vészhelyzetben.

16. Hagyjon fel a hosszabbító használatával, ha a varrás vagy a szövet kifeslene vagy kikopna valahol, esetleg kezdene kifesleni vagy kikopni, ezen kívül, ha a hosszabbító használata bármilyen módon veszélyt jelentene vagy kezdene veszélyt jelenteni Önre. Ne használja a hosszabbítót semmilyen autóbaleset után. Egy ilyen baleset okozhat olyan sérülést a biztonsági öv hosszabbítóban, amelyet Ön nem vesz észre. Amennyiben a hosszabbító nem volt használatban az ütközéskor, ne kezdje el újra használni a hosszabbítót az említett ütközés után addig, ameddig az Ön gépjármű gyártójának erre felhatalmazott szakértője át nem vizsgálja és az Ön gépjárműjének biztonsági öveit és jóvá nem hagyja azok használatát. 5 év elteltével ne használja tovább a hosszabbítót.

17. Ezt a tájékoztatót a hosszabbítóval egy helyen kell tartani annak érdekében, hogy a hosszabbító minden egyes használatbavételekor szükség esetén felvilágosítással szolgálhasson.

18. Az Ön gépjárműjében lévő biztonsági övének vagy biztonsági öv hosszabbítójának nem megfelelő rögzítése vagy nem biztonságos bekapcsolása növeli a súlyos vagy halálos sérülés veszélyét többek között, de nem kizárólagosan, éles kanyarodás, hirtelen megállás vagy ütközés esetén.

19. A fentiek ellenére ne használja a hosszabbítót, ha az vagy annak használata bármilyen módon összeegyeztethetetlen annak a bizonyos gépjárműnek a kézikönyvében leírtakkal, amelyben a terméket használni kívánja. A felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy elolvasta annak a gépjárműnek a kézikönyvét, amelyben a hosszabbítót használatba kívánja venni, vagy közvetlenül felvette a kapcsolatot a gépjármű gyártójával abban az esetben, ha a kézikönyvben nem talált a hosszabbító használatára vonatkozó információt, vagy esetleg a felhasználónak bármilyen kérdése felmerült vagy felmerül a hosszabbítóval vagy annak használatával kapcsolatban.

20. Amennyiben a Seat Belt Extender Pros vagy azzal kapcsolatban lévő cég bárhol máshol olyan információval szolgált, amely ellentmond az itt leírtakkal, abban az esetben jelen tájékoztató rendelkezéseit kell alkalmazni az adott kérdésben. Az összes termék, termékleírás és adat megváltoztatható az ügyfél külön értesítése nélkül. A biztonsági öv hosszabbító megvásárlására, használatára és beszerelésére vonatkozóan jelen tájékoztató, figyelmeztetés, lemondó nyilatkozat és jogi nyilatkozat elolvasásának és betartásának elmulasztása súlyos vagy halálos sérülést okozhat többek között, de nem kizárólagosan, éles kanyarodás, hirtelen megállás vagy ütközés esetén.

21. Amennyiben bármilyen probléma felmerül a biztonsági öv hosszabbítóval kapcsolatban, azonnal hagyja abba a hosszabbító használatát és lépjen kapcsolatba a Seat Belt Extender Pros munkatársaival a contact@getextenders.com e-mail címen keresztül.

 

Jelen jogi nyilatkozat angol (US) nyelven készült. Amennyiben jelen jogi nyilatkozat bármely lefordított változata eltér az eredeti angol nyelvű változattól, az angol nyelvű szöveget kell figyelembe venni.

Frissítve január 13, 2017

[1] A szolgáltatást igénybe vevő nem élhet minőségi kifogással, termékek esetében ez „megtekintett állapotban”.

[2] Amennyiben a szolgáltatónak van raktáron az adott termékből, akkor tudja küldeni, ha nincs, akkor viszont nem.

[3] A gyártó által önként vállalt plusz szavatosság.

[4] A törvény által előírt szavatosság.